Header3
Masterclass

Ruimte in transitie.

Door wie

Onze sprekers:

Dirk Van de Poel
Dirk Van de Poel

Bopro

Dirk Van de Poel werkt als zelfstandig ‘senior expert’ voor Bopro inzake transitiesturing. Hij is opgeleid als trainer in System Thinking en gezondheidsagogiek en als transitiemanager aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam - DRIFT. Hij beschikt over de specifieke kennis en praktijkervaring bij het ondersteunen van complexe (ruimtelijke) processen.

Peter Garré
Peter Garré

Bopro

Peter Garré is managing director van Bopro, actief in het werkveld ‘ruimte’, geëvolueerd van een op efficiëntie gerichte procesbegeleider naar een geïntgreerde initiator en facilitator van duurzaamheids- en digitale transitie binnen deze context.

Derk Loorbach
Derk Loorbach

DRIFT

Derk Loorbach is hoogleraar sociaal-economische transities en directeur van DRIFT. Hij is al twintig jaar activist, onderzoeker, adviseur en leerling in transities naar duurzame toekomsten. Hij is een van de grondleggers van de transitiemanagement-aanpak als een nieuwe manier van governance voor duurzame ontwikkeling, met meer dan honderd publicaties in dit vakgebied op zijn naam. Als actie-onderzoeker is hij betrokken bij vele transitie-processen in de bestuurs- en zakenwereld, het publieke domein en in de wetenschap.”

Pieter Ballon
Pieter Ballon

VUB

Pieter Ballon is professor aan de VUB en directeur bij imec, het Vlaamse digitale innovatie-instituut. Hij is expert in business model innovatie in de sectoren van slimme media en slimme steden. Hij is auteur van ‘Smart Cities: Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt’ en ‘De Stad is een Boek’.

Marieke Verhagen
Marieke Verhagen

DRIFT

Marieke Verhagen werkt als adviseur en coördinator educatie & netwerken bij DRIFT. Ze is gedreven om mensen te laten ervaren dat we deze wereld anders kunnen organiseren dan we nu doen. Zij laat daarom graag mensen met diverse achtergronden contact maken met elkaar, met complexiteit en met de kracht van paradoxen. Marieke werkt op projecten over leren in netwerken en zelforganisatie & leiderschap. Verder heeft ze ervaring met impactmetingen binnen complexe systemen, economische- en bedrijfstransities en begeleiding van transitiearena’s.”

Marc Craps
Marc Craps

KU Leuven

Marc Craps (PhD Organisatiepsychologie) is hoofddocent aan de KU Leuven, campus Brussel. Zijn onderzoek aan het Centrum voor Duurzaam Ondernemen van de Faculteit Economie en Management, focust op de kwaliteit van samenwerking tussen multipele maatschappelijke actoren, voor een adequate omgang met de complexe uitdagingen van duurzaamheid.

Jorn Verbeeck
Jorn Verbeeck

Global Covenant of Mayors

Jorn Verbeeck werkt als head of Research & Innovation voor de Global Covenant of Mayors, waarbij hij de meer dan 10.000 steden ondersteunt in de transitie naar klimaatneutrale, veerkrachtige steden. HIj legde mee de basis voor Vlaanderen Circulair, wat op het World Economic Forum beloond werd met de Circulars Award. Als directeur van de Dienst MIlieu & Klimaat werd hij met de stad Gent runner-up van de European Green Capital Award.

Yves De Weerdt
Yves De Weerdt

VITO

Yves De Weerdt is transitiesocioloog en werkt bij de VITO als onderzoekscoördinator Duurzaamheidstransities. Hij gebruik het transitiedenken als kader om sociaalwetenschappelijke perspectieven, planning, beleid, sociale innovatie en technologie samen te brengen om de transitie naar duurzaamheid te versnellen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar co-creatie, actiegerichte leerprocesssen en systemische benaderingen. Steden ziet hij daarbij als uitgelezen plekken om daarmee aan de slag te gaan.

Steven Beckers
Steven Beckers

Bopro

Steven Beckers is circulair-economie expert bij Bopro en leidt als geaccrediteerd cradle-tot-cradle architect het adviesbureau Lateral Thinking Factory. hij is uitgegroeid tot één van de belangrijkste voorstanders van circulaire economie en een voorloper van de stadslandbouw in België. Hij is oprichter van BIGH (Building Integrated Greenhouses) en startte in 2018 de eerste aquaponische stadsboerderij op de daken van het slachthuis van Anderlecht.

John Grin
John Grin

Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. John Grin is hoogleraar beleidswetenschappen en systeem-innovatie aan de Universiteit van Amsterdam, en medeoprichter van het Kennisnetwerk Systeeminnovaties en Transities (KSI). Hij werkt vanuit een interdisciplinaire onderzoeksaanpak, puttend uit o.a. politicologie, wetenschap, technologie- en innovatie-studies, sociologie en geschiedenis. Daarnaast heeft hij een grote interesse in beleidsanalyse en ontwerp, beleidsimplementatie, leren over beleid, en democratische governance.”

Tom Coppens
Tom Coppens

Universiteit Antwerpen

Prof. Dr. Ir-Arch. Tom Coppens is hoogleraar ruimtelijke planning en stedenbouw aan de universiteit Antwerpen.

Karlijn Schipper
Karlijn Schipper

DRIFT

Karlijn Schipper werkt sinds 2016 bij DRIFT als actie-onderzoeker en adviseur. Haar interesses liggen op het gebied van inclusieve stedelijke verandering en rechtvaardige transities. Door die lens bekijkt ze een breed scala aan onderwerpen zoals innovatie, gezondheidszorg, huisvesting en klimaatadaptatie. Het bouwen van ‘communities of practice’ rondom reflexieve monitoring loopt als rode draad door haar projecten.”

Kiki Vervloessem
Kiki Vervloessem

Opera Ballet Vlaanderen

Kiki Vervloessem is choreografe en adjunct algemeen directeur bij Opera Ballet Vlaanderen. Zij ademt dans uit. Naast het dansen volgde Kiki filosofie en culturele studies in Leuven.

Jan Rotmans
Jan Rotmans

Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof.dr.ir. Jan Rotmans is een scientivist, een gepassioneerde en rebelse wetenschapper die in de praktijk betrokken is bij het versnellen van transities en duurzaamheid. Zowel nationaal als internationaal is hij een autoriteit op het gebied, met hierover meer dan 200 publicaties en 27 boeken op zijn naam. Door het oprichten van ICIS, Urgenda, DRIFT, Nederland Kantelt en het mede oprichten van Zorgeloos, wil hij de transitie versnellen.”